Gói Home Internet 2024

Home Net 1

165.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 100 Mbps

Trang bị modem wifi miễn phí

Bảo mật Internet GreenNet

Trả trước 12 tháng: tặng 1 tháng

PHÍ HÒA MẠNG: 300.000đ
(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 2

180.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 150 Mbps

Trang bị modem wifi miễn phí

Bảo mật Internet GreenNet

Trả trước 12 tháng: tặng 1 tháng

PHÍ HÒA MẠNG: 300.000đ
(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 3

209.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 200 Mbps

Trang bị modem wifi miễn phí

Bảo mật Internet GreenNet

Trả trước 12 tháng: tặng 1 tháng

A MẠNG: 300.000đ
(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 4

219.000

VNĐ/tháng

Tốc độ 250 Mbps

Trang bị modem wifi miễn phí

Bảo mật Internet GreenNet

Trả trước 12 tháng: tặng 1 tháng

PHÍ HÒA MẠNG: 300.000đ
(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Gói HomeTV (Dành cho TIvi thông Minh có App MYTV)

Home Net 1+

195.000

VNĐ/tháng

100 Mbps

MyTV 180 Kênh

Bảo mật Internet GreenNet

Trả trước 12 tháng: tặng 1 tháng

PHÍ HÒA MẠNG: 300.000đ
(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 2+

210.000

VNĐ/tháng

150 Mbps

MyTV 180 Kênh

Bảo mật Internet GreenNet

Trả trước 12 tháng: tặng 1 tháng

PHÍ HÒA MẠNG: 300.000đ
(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 3+

239.000

VNĐ/tháng

200 Mbps

MyTV 180 Kênh

Bảo mật Internet GreenNet

Trả trước 12 tháng: tặng 1 tháng

PHÍ HÒA MẠNG: 300.000đ
(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY

Home Net 4+

249.000

VNĐ/tháng

250 Mbps

MyTV 180 Kênh

Bảo mật Internet GreenNet

Trả trước 12 tháng: tặng 1 tháng

PHÍ HÒA MẠNG: 300.000đ
(ĐÃ BAO GỒM VAT)

ĐĂNG KÝ NGAY